XMLWriter::writeElementNs

xmlwriter_write_element_ns

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writeElementNs -- xmlwriter_write_element_nsİsim alanlı elemanı içeriğiyle birlikte yazar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public XMLWriter::writeElementNs(
    ?string $önek,
    string $eleman,
    ?string $uri,
    ?string $içerik = null
): bool

Yordamsal kullanım

xmlwriter_write_element_ns(
    XMLWriter $nesne,
    ?string $önek,
    string $eleman,
    ?string $uri,
    ?string $içerik = null
): bool

İsim alanlı elemanı içeriğiyle birlikte yazar.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal çağrılar için. Değiştirilecek XMLWriter örneği. Nesne xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() işlevinden döndürülür.

önek

İsim alanı öneki; null ise isim alanı atlanır.

eleman

Elemanın ismi.

uri

İsim alanını betimleyen adres; null ise isim alanı bildirimi atlanır.

içerik

Elemanın içeriği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0nesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top