PHPCon Poland 2024

XMLWriter::endDtdElement

xmlwriter_end_dtd_element

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::endDtdElement -- xmlwriter_end_dtd_elementGeçerli DTD eleman bildirimini kapatır

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public XMLWriter::endDtdElement(): bool

Yordamsal kullanım

xmlwriter_end_dtd_element(XMLWriter $nesne): bool

Geçerli DTD eleman bildirimini kapatır.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal çağrılar için. Değiştirilecek XMLWriter örneği. Nesne xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() işlevinden döndürülür.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0nesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top