XMLWriter::writeRaw

xmlwriter_write_raw

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8, PECL xmlwriter >= 2.0.4)

XMLWriter::writeRaw -- xmlwriter_write_rawHam XML metni yazar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public XMLWriter::writeRaw(string $içerik): bool

Yordamsal kullanım

xmlwriter_write_raw(XMLWriter $nesne, string $içerik): bool

Ham XML metni yazar.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal çağrılar için. Değiştirilecek XMLWriter örneği. Nesne xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() işlevinden döndürülür.

içerik

Yazılacak metin.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0nesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top