PHP 8.1.28 Released!

XMLWriter::writeCdata

xmlwriter_write_cdata

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writeCdata -- xmlwriter_write_cdataCDATA yazar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public XMLWriter::writeCdata(string $içerik): bool

Yordamsal kullanım

xmlwriter_write_cdata(XMLWriter $nesne, string $içerik): bool

İçeriğiyle birlikte CDATA yazar.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Sadece yordamsal çağrılar için. Değiştirilecek XMLWriter örneği. Nesne xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() işlevinden döndürülür.

içerik

CDATA içeriği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0nesne için artık XMLWriter örneği gerekiyor, evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - xmlwriter_write_cdata() temel kullanım örneği

<?php
// Belgeyi başlatalım
$xml = new XmlWriter();
$xml->openMemory();
$xml->setIndent(true);
$xml->startDocument('1.0', 'UTF-8');
$xml->startElement('belgem');
$xml->startElement('elemanım');

// CData çıktıla
$xml->startElement('cdataelemanım');
$xml->writeCData("text for inclusion as CData");
$xml->endElement();

// Belgeyi sonlandır ve çıktıla
$xml->endElement();
$xml->endElement();
echo
$xml->outputMemory(true);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

<belgem>
 <elemanım>
  <cdataelemanım><![CDATA[text for inclusion as CData]​]></cdataelemanım>
 </elemanım>
</belgem>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top