socket_wsaprotocol_info_export

(PHP 7 >= 7.3.0, PHP 8)

socket_wsaprotocol_info_exportExports the WSAPROTOCOL_INFO Structure

Açıklama

socket_wsaprotocol_info_export(Socket $socket, int $process_id): string|false

Exports the WSAPROTOCOL_INFO structure into shared memory and returns an identifier to be used with socket_wsaprotocol_info_import(). The exported ID is only valid for the given process_id.

Bilginize: This function is available only on Windows.

Bağımsız Değişkenler

socket

A Socket instance.

process_id

The ID of the process which will import the socket.

Dönen Değerler

Returns an identifier to be used for the import, başarısızlık durumunda false döner

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0soket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top