socket_sendmsg

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

socket_sendmsgSend a message

Açıklama

socket_sendmsg(Socket $socket, array $message, int $flags = 0): int|false

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

socket

message

flags

Dönen Değerler

Returns the number of bytes sent, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0soket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top