PHP 7.4.9 Released!

socket_getsockname

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

socket_getsocknameBelirtilen soketin yerel tarafını sorgulayıp soket türüne göre ya bir konak/port çifti ya da bir Unix dosya yolu döndürür

Açıklama

socket_getsockname ( resource $soket , string &$adres [, int &$port ] ) : bool

Bilginize: socket_getsockname() işlevi socket_connect() ile oluşturulan AF_UNIX soketlerle kullanılmamalıdır. Sadece socket_accept() ile oluşturulan soketler ve socket_bind() çağrısından sonra bir birincil sunucu soketi için anlamlı bir değer döner.

Değiştirgeler

soket

socket_create() veya socket_accept() ile oluşturulmuş geçerli bir soket özkaynağı.

adres

Belirtilen soket AF_INET veya AF_INET6 türündeyse socket_getsockname() işlevi, bu değiştirgede bir IP adresi (127.0.0.1 veya fe80::1 gibi) ve port değiştirgesinde de belirtilmişse ilgili port numarasını döndürür.

Belirtilen soket AF_UNIX türündeyse bu değiştirgede (/var/run/daemon.sock gibi) bir Unix dosya yolu döner.

port

Belirtilmişse ilgili port değeri bu değiştirgeye konur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner. Soket AF_INET, AF_INET6 veya AF_UNIX türünde değilse işlev FALSE döndürebilir, ancak böyle bir durumda son soket hata kodu güncellenmez.

Ayrıca Bakınız

  • socket_getpeername() - Belirtilen soketin yerel tarafını sorgulayıp soket türüne göre ya bir konak/port çifti ya da bir Unix dosya yolu döndürür
  • socket_last_error() - Soket üzerindeki son hatanın kodunu döndürür
  • socket_strerror() - Bir soket hatasıyla ilgili açıklamayı döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
CXJ
5 years ago
Curiously, getsockname() works for socket_create() and socket_create_pair() Unix-domain (AF_UNIX) sockets if one calls socket_bind() after creation to name the formerly anonymous socket(s). 

Using a socket_bind() call also results in a file system "file" (socket, first character 's' in an "ls -l" listing) being created with the given name.  Such a "file" will need to be removed explicitly, as closing the socket will not remove it.
To Top