PHP 8.1.0 Released!

socket_recvmsg

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

socket_recvmsgRead a message

Açıklama

socket_recvmsg(Socket $socket, array &$message, int $flags = 0): int|false

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

socket

message

flags

Dönen Değerler

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0soket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top