socket_send

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

socket_sendBağlı bir sokete veri gönderir

Açıklama

socket_send(
    Socket $soket,
    string $tampon,
    int $uzunluk,
    int $seçenekler
): int|false

socket_send() işlevi tampon tamponundaki verinin uzunluk baytını soket ile belirtilen sokete gönderir.

Bağımsız Değişkenler

soket

socket_create() veya socket_accept() ile oluşturulmuş geçerli bir Socket örneği.

tampon

Uzak konağa gönderilecek veriyi içeren tampon.

uzunluk

Uzak konağa gönderilecek bayt sayısı.

seçenekler

Aşağıdaki seçeneklerin bitsel VEYAlanmış birleşimi.

Olası seçenekler
MSG_OOB Band dışı veri gönderilir.
MSG_EOR Bir kayıt imi belirtir. Gönderilen veri kaydın tamamlanmasını sağlar.
MSG_EOF Soketin gönderici tarafı kapatılır ve gönderilen verinin sonuna bununla ilgili bir bildirim yerleştirilir. Gönderilen veri aktarımın tamamlanmasını sağlar.
MSG_DONTROUTE Yönlendirme es geçilip doğrudan arabirim kullanılır.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa false yoksa gönderilen bayt sayısı döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0soket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top