PHP 8.0.0 Released!

socket_send

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

socket_sendBağlı bir sokete veri gönderir

Açıklama

socket_send ( resource $soket , string $tampon , int $uzunluk , int $seçenekler ) : int

socket_send() işlevi tampon tamponundaki verinin uzunluk baytını soket ile belirtilen sokete gönderir.

Değiştirgeler

soket

socket_create() veya socket_accept() ile oluşturulmuş geçerli bir soket özkaynağı.

tampon

Uzak konağa gönderilecek veriyi içeren tampon.

uzunluk

Uzak konağa gönderilecek bayt sayısı.

seçenekler

Aşağıdaki seçeneklerin bitsel VEYAlanmış bir birleşimi.

Olası seçenekler
MSG_OOB Band dışı veri gönderilir.
MSG_EOR Bir kayıt imi belirtir. Gönderilen veri kaydın tamamlanmasını sağlar.
MSG_EOF Soketin gönderici tarafı kapatılır ve gönderilen verinin sonuna bununla ilgili bir bildirim yerleştirilir. Gönderilen veri aktarımın tamamlanmasını sağlar.
MSG_DONTROUTE Yönlendirme es geçilip doğrudan arabirim kullanılır.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE yoksa gönderilen bayt sayısı döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
raf_edu17 at hotmail dot com
1 year ago
//creo la conexio socket
$sock = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP); //protocolo UDP
//$sock = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP); //protocolo TCP

//obtengo valor en bytes
$len = strlen($msg->toString(1));

//envio informacion a socket
$sendMsg = socket_send($sock, $msg->toString(1), $len, MSG_DONTROUTE);

//cierro conexion iniciada
socket_close($sock);
To Top