PHPCon Poland 2024

socket_sendto

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

socket_sendtoBağlı olsun olmasın bir sokete ileti gönderir

Açıklama

socket_sendto(
    Socket $soket,
    string $tampon,
    int $uzunluk,
    int $seçenekler,
    string $adres,
    int $port = null
): int|false

socket_sendto() işlevi tampon tamponundaki verinin uzunluk baytını soket üzerinden adres adresindeki port. porta gönderir.

Bağımsız Değişkenler

soket

socket_create() ile oluşturulmuş geçerli bir Socket örneği.

tampon

Veri bu tampondan gönderilir.

uzunluk

Gönderilecek bayt sayısı.

seçenekler

Aşağıdaki seçeneklerin bitsel VEYAlanmış birleşimi.

Olası seçenekler
MSG_OOB Band dışı veri gönderilir.
MSG_EOR Bir kayıt imi belirtir. Gönderilen veri kaydın tamamlanmasını sağlar.
MSG_EOF Soketin gönderici tarafı kapatılır ve gönderilen verinin sonuna bununla ilgili bir bildirim yerleştirilir. Gönderilen veri aktarımın tamamlanmasını sağlar.
MSG_DONTROUTE Yönlendirme es geçilip doğrudan arabirim kullanılır.

adres

Uzak konağın IP adresi.

port

Verinin gönderileceği uzak portun numarası.

Dönen Değerler

Bir hata oluşmuşsa false, yoksa gönderilen bayt sayısı döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0soket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
8.0.0 port artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - socket_sendto() örneği

<?php
$sock
= socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);

$msg = "Ping !";
$len = strlen($msg);

socket_sendto($sock, $msg, $len, 0, '127.0.0.1', 1223);
socket_close($sock);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
ole_DOT_omland_AT_gmail_DOT_com
18 years ago
Here's how you can make an udp broadcast, useful sometimes, and does seem hard to figure out hwo to do..

<?php
$sock
= socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
socket_set_option($sock, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, 1);
socket_sendto($sock, $broadcast_string, strlen($broadcast_string), 0, '255.255.255.255', $port);
?>
To Top