socket_export_stream

(PHP 7 >= 7.0.7, PHP 8)

socket_export_streamExport a socket into a stream that encapsulates a socket

Açıklama

socket_export_stream(Socket $socket): resource|false

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

socket

Dönen Değerler

Return resource başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0soket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top