PHP 8.1.28 Released!

socket_set_block

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

socket_set_blockSoketi engelleme kipine sokar

Açıklama

socket_set_block(Socket $soket): bool

Belirtilen soket üzerinden O_NONBLOCK seçeneğini kaldırır.

Bir engellenen soket üzerinde yapılan işlemler (bağlanma, kabul, alım, gönderim gibi) sırasında bir sinyal gelmedikçe, okunacak veri yoksa veya veri yazılamıyorsa betik işlem başlayana kadar bekler.

Bağımsız Değişkenler

soket

socket_create() veya socket_accept() ile oluşturulmuş geçerli bir Socket örneği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0soket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.

Örnekler

Örnek 1 - socket_set_block() örneği

<?php
$socket
= socket_create_listen(1223);
socket_set_block($socket);

socket_accept($socket);
?>

Bu örnekte, tüm arabirimlerin 1223. portunda bir dinleme soketi oluşturulmakta ve soket bekleme kipine (O_BLOCK) alınmaktadır. socket_accept() kabul edilecek bir bağlantı olana kadar bekleyecektir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
laacz at laacz dot lv
9 years ago
Besides true and false socket_set_block might return NULL if you're not too careful. That would happen when passing non socket resource as first parameter.

E.g. socket_set_block(false)) would return NULL and emit warning that you're trying to do things with non-socket.
To Top