socket_addrinfo_explain

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

socket_addrinfo_explainGet information about addrinfo

Açıklama

socket_addrinfo_explain(AddressInfo $address): array

socket_addrinfo_explain() exposed the underlying addrinfo structure.

Bağımsız Değişkenler

address

AddressInfo instance created from socket_addrinfo_lookup()

Dönen Değerler

Returns an array containing the fields in the addrinfo structure.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0adres artık bir AddressInfo örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top