Laracon EU Online 2021

socket_cmsg_space

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

socket_cmsg_spaceCalculate message buffer size

Açıklama

socket_cmsg_space ( int $level , int $type [, int $n = 0 ] ) : int

Calculates the size of the buffer that should be allocated for receiving the ancillary data.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

level

type

Dönen Değerler

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top