PHP Velho Oeste 2024

socket_cmsg_space

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

socket_cmsg_spaceCalculate message buffer size

Açıklama

socket_cmsg_space(int $level, int $type, int $num = 0): ?int

Calculates the size of the buffer that should be allocated for receiving the ancillary data.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

level

type

Dönen Değerler

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top