CascadiaPHP 2024

socket_clear_error

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

socket_clear_errorSoket üzerindeki hatayı veya son hata kodunu siler

Açıklama

socket_clear_error(?Socket $soket = null): void

Belirtildiği takdirde soket üzerindeki hata kodunu yoksa küresel son hata kodunu siler.

Bu işlevle doğrudan bir soket üzerindeki hata kodunu silebileceğiniz gibi eklentinin küresel son hata kodunu da silebilirsiniz. Bir uygulamanın belli bir bölümünde bir hata oluşup oluşmadığını saptamak için yararlıdır.

Bağımsız Değişkenler

soket

socket_create() ile oluşturulmuş geçerli bir Socket nesnesi.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0soket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.
8.0.0 soket artık null olabiliyor.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
0
raphael at engenhosweb dot com dot br
12 years ago
You can do this too, with anonymous function:
<?php
$socket
= @socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP) or function() {
$errstr = socket_strerror(socket_last_error());
echo (
"Failed to create socket: " . $errstr);
socket_clear_error();
};
?>
up
-1
ludvig dot ericson at gmail dot com
18 years ago
If you want to clear your error in a small amount of code, do a similar hack as to what most people do in SQL query checking,
<?php
$result
= mysql_query($sql) or die(/* Whatever code */);
?>

It could look like this:
<?php
if (!($socket = socket_create(/* Whatever code */)) {
echo (
"Failed to create socket: " . socket_strerror(socket_last_error()) and socket_clear_error());
}
?>

As you can see, I use "and" here instead of "or" since the first part will always return true, thus if you use or PHP's lazy boolean checking will not execute the last part, which it will with an and if the first part is true.
To Top