PHP 8.0.24 Released!

pg_lo_truncate

(PHP 5 >= 5.6.0, PHP 7, PHP 8)

pg_lo_truncate Truncates a large object

Açıklama

pg_lo_truncate(PgSql\Lob $lob, int $size): bool

pg_lo_truncate() truncates an PgSql\Lob instance.

To use the large object interface, it is necessary to enclose it within a transaction block.

Değiştirgeler

lob

pg_lo_open()işlevinden dönen PgSql\Lob nesnesi.

size

The number of bytes to truncate.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 lob değiştirgesi artık PgSql\Lob nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.

Örnekler

Örnek 1 pg_lo_truncate() example

<?php
   $doc_oid 
189762345;
   
$database pg_connect("dbname=jacarta");
   
pg_query($database"begin");
   
$handle pg_lo_open($database$doc_oid"r");
   
// Truncate to 0
   
pg_lo_truncate($handle0);
   
pg_query($database"commit");
   echo 
$data;
?>

Ayrıca Bakınız

  • pg_lo_tell() - Returns current seek position a of large object

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top