International PHP Conference Berlin 2023

pg_lo_close

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

pg_lo_closeClose a large object

Açıklama

pg_lo_close(PgSql\Lob $lob): bool

pg_lo_close() closes a large object.

To use the large object interface, it is necessary to enclose it within a transaction block.

Bilginize:

This function used to be called pg_loclose().

Bağımsız Değişkenler

lob

pg_lo_open()işlevinden dönen PgSql\Lob nesnesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 lob bağımsız değişkeni artık PgSql\Lob nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.

Örnekler

Örnek 1 pg_lo_close() example

<?php
   $database 
pg_connect("dbname=jacarta");
   
pg_query($database"begin");
   
$oid pg_lo_create($database);
   echo 
"$oid\n";
   
$handle pg_lo_open($database$oid"w");
   echo 
"$handle\n";
   
pg_lo_write($handle"large object data");
   
pg_lo_close($handle);
   
pg_query($database"commit");
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top