PHP 8.0.24 Released!

pg_connection_reset

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

pg_connection_reset Reset connection (reconnect)

Açıklama

pg_connection_reset(PgSql\Connection $connection): bool

pg_connection_reset() resets the connection. It is useful for error recovery.

Değiştirgeler

connection

PostgreSQL veritabanı bağlantısı özkaynağı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 bağlantı değiştirgesi artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.

Örnekler

Örnek 1 pg_connection_reset() example

<?php
  $dbconn 
pg_connect("dbname=publisher") or die("Could not connect");
  
$dbconn2 pg_connection_reset($dbconn);
  if (
$dbconn2) {
      echo 
"reset successful\n";
  } else {
      echo 
"reset failed\n";
  }
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top