pg_untrace

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

pg_untraceDisable tracing of a PostgreSQL connection

Açıklama

pg_untrace(?PgSql\Connection $connection = null): true

Stop tracing started by pg_trace().

Bağımsız Değişkenler

connection

PgSql\Connection nesnesi. bağlantı null ise, öntanımlı bağlantı kullanılır.Öntanımlı bağlantı pg_connect() veya pg_pconnect() işleviyle kurulmuş son bağlantıdır.

Uyarı

PHP 8.1.0 ve sonrasında, öntanımlı bağlantının kullanımı önerilmemektedir.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.2.0 Dönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
8.1.0 bağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
8.0.0 connection is now nullable.

Örnekler

Örnek 1 pg_untrace() example

<?php
$pgsql_conn
= pg_connect("dbname=mark host=localhost");

if (
$pgsql_conn) {
pg_trace('/tmp/trace.log', 'w', $pgsql_conn);
pg_query("SELECT 1");
pg_untrace($pgsql_conn);
// Now tracing of backend communication is disabled
} else {
print
pg_last_error($pgsql_conn);
exit;
}
?>

Ayrıca Bakınız

  • pg_trace() - Enable tracing a PostgreSQL connection

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top