pg_ping

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

pg_pingPing database connection

Açıklama

pg_ping(?PgSql\Connection $connection = null): bool

pg_ping() pings a database connection and tries to reconnect it if it is broken.

Bağımsız Değişkenler

connection

PgSql\Connection nesnesi. bağlantı null ise, öntanımlı bağlantı kullanılır.Öntanımlı bağlantı pg_connect() veya pg_pconnect() işleviyle kurulmuş son bağlantıdır.

Uyarı

PHP 8.1.0 ve sonrasında, öntanımlı bağlantının kullanımı önerilmemektedir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 bağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
8.0.0 connection is now nullable.

Örnekler

Örnek 1 pg_ping() example

<?php
$conn
= pg_pconnect("dbname=publisher");
if (!
$conn) {
echo
"An error occurred.\n";
exit;
}

if (!
pg_ping($conn))
die(
"Connection is broken\n");
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top