CascadiaPHP 2024

pg_port

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

pg_port Return the port number associated with the connection

Açıklama

pg_port(?PgSql\Connection $connection = null): string

pg_port() returns the port number that the given PostgreSQL connection instance is connected to.

Bağımsız Değişkenler

connection

PgSql\Connection nesnesi. bağlantı null ise, öntanımlı bağlantı kullanılır.Öntanımlı bağlantı pg_connect() veya pg_pconnect() işleviyle kurulmuş son bağlantıdır.

Uyarı

PHP 8.1.0 ve sonrasında, öntanımlı bağlantının kullanımı önerilmemektedir.

Dönen Değerler

A string containing the port number of the database server the connection is to, or empty string on error.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 bağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
8.0.0 connection is now nullable.

Örnekler

Örnek 1 pg_port() example

<?php
$pgsql_conn
= pg_connect("dbname=mark host=localhost");

if (
$pgsql_conn) {
print
"Successfully connected to port: " . pg_port($pgsql_conn) . "<br/>\n";
} else {
print
pg_last_error($pgsql_conn);
exit;
}
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top