pg_flush

(PHP 5 >= 5.6.0, PHP 7, PHP 8)

pg_flushFlush outbound query data on the connection

Açıklama

pg_flush(PgSql\Connection $connection): int|bool

pg_flush() flushes any outbound query data waiting to be sent on the connection.

Bağımsız Değişkenler

connection

PostgreSQL veritabanı bağlantısı özkaynağı.

Dönen Değerler

Returns true if the flush was successful or no data was waiting to be flushed, 0 if part of the pending data was flushed but more remains başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 bağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top