pg_set_client_encoding

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

pg_set_client_encoding Set the client encoding

Açıklama

pg_set_client_encoding(PgSql\Connection $connection = ?, string $encoding): int

pg_set_client_encoding() sets the client encoding and returns 0 if success or -1 if error.

PostgreSQL will automatically convert data in the backend database encoding into the frontend encoding.

Bilginize:

The function used to be called pg_setclientencoding().

Bağımsız Değişkenler

connection

PgSql\Connection nesnesi. bağlantı belirtilmemişse öntanımlı bağlantı kullanılır. Öntanımlı bağlantı pg_connect() veya pg_pconnect() işleviyle kurulmuş son bağlantıdır.

Uyarı

PHP 8.1.0 ve sonrasında, öntanımlı bağlantının kullanımı önerilmemektedir.

encoding

The required client encoding. One of SQL_ASCII, EUC_JP, EUC_CN, EUC_KR, EUC_TW, UNICODE, MULE_INTERNAL, LATINX (X=1...9), KOI8, WIN, ALT, SJIS, BIG5 or WIN1250.

The exact list of available encodings depends on your PostgreSQL version, so check your PostgreSQL manual for a more specific list.

Dönen Değerler

Returns 0 on success or -1 on error.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 bağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.

Örnekler

Örnek 1 pg_set_client_encoding() example

<?php

$conn
= pg_pconnect("dbname=publisher");
if (!
$conn) {
echo
"An error occurred.\n";
exit;
}

// Set the client encoding to UNICODE. Data will be automatically
// converted from the backend encoding to the frontend.
pg_set_client_encoding($conn, "UNICODE");

$result = pg_query($conn, "SELECT author, email FROM authors");
if (!
$result) {
echo
"An error occurred.\n";
exit;
}

// Write out UTF-8 data
while ($row = pg_fetch_row($result)) {
echo
"Author: $row[0] E-mail: $row[1]";
echo
"<br />\n";
}

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-24
Anonymous
22 years ago
pg_query($connection, "set client_encoding to '$encoding'") can be used instead.
To Top