pg_end_copy

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

pg_end_copySync with PostgreSQL backend

Açıklama

pg_end_copy(?PgSql\Connection $connection = null): bool

pg_end_copy() syncs the PostgreSQL frontend (usually a web server process) with the PostgreSQL server after doing a copy operation performed by pg_put_line(). pg_end_copy() must be issued, otherwise the PostgreSQL server may get out of sync with the frontend and will report an error.

Bağımsız Değişkenler

connection

PgSql\Connection nesnesi. bağlantı null ise, öntanımlı bağlantı kullanılır.Öntanımlı bağlantı pg_connect() veya pg_pconnect() işleviyle kurulmuş son bağlantıdır.

Uyarı

PHP 8.1.0 ve sonrasında, öntanımlı bağlantının kullanımı önerilmemektedir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 bağlantı bağımsız değişkeni artık PgSql\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.
8.0.0 connection is now nullable.

Örnekler

Örnek 1 pg_end_copy() example

<?php
$conn
= pg_pconnect("dbname=foo");
pg_query($conn, "create table bar (a int4, b char(16), d float8)");
pg_query($conn, "copy bar from stdin");
pg_put_line($conn, "3\thello world\t4.5\n");
pg_put_line($conn, "4\tgoodbye world\t7.11\n");
pg_put_line($conn, "\\.\n");
pg_end_copy($conn);
?>

Ayrıca Bakınız

  • pg_put_line() - Send a NULL-terminated string to PostgreSQL backend

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top