PHP 8.1.28 Released!

pg_lo_seek

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

pg_lo_seek Seeks position within a large object

Açıklama

pg_lo_seek(PgSql\Lob $lob, int $offset, int $whence = SEEK_CUR): bool

pg_lo_seek() seeks a position within an PgSql\Lob instance.

To use the large object interface, it is necessary to enclose it within a transaction block.

Bağımsız Değişkenler

lob

pg_lo_open()işlevinden dönen PgSql\Lob nesnesi.

offset

The number of bytes to seek.

whence

One of the constants PGSQL_SEEK_SET (seek from object start), PGSQL_SEEK_CUR (seek from current position) or PGSQL_SEEK_END (seek from object end) .

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 lob bağımsız değişkeni artık PgSql\Lob nesnesi kabul ediyor, evvelce bir özkaynak kabul ederdi.

Örnekler

Örnek 1 pg_lo_seek() example

<?php
$doc_oid
= 189762345;
$database = pg_connect("dbname=jacarta");
pg_query($database, "begin");
$handle = pg_lo_open($database, $doc_oid, "r");
// Skip first 50000 bytes
pg_lo_seek($handle, 50000, PGSQL_SEEK_SET);
// Read the next 10000 bytes
$data = pg_lo_read($handle, 10000);
pg_query($database, "commit");
echo
$data;
?>

Ayrıca Bakınız

  • pg_lo_tell() - Returns current seek position a of large object

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top