SplFixedArray::__wakeup

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

SplFixedArray::__wakeupReinitialises the array after being unserialised

Açıklama

public SplFixedArray::__wakeup(): void

Reinitialises the array after being unserialised.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top