bcsqrt

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

bcsqrtKeyfi duyarlıklı bir sayının karekök alma işlemini yapar

Açıklama

bcsqrt(string $terim, ?int $basamak = null): string

terimin karekökünü döndürür.

Bağımsız Değişkenler

terim

İyi biçemli BCMath sayısal dizgesi olarak terim.

basamak

Bu seçimlik bağımsız değişken ondalık iminin sağında kaç hane gösterileceğini belirler. Kullanılmazsa, betik genelinde geçerli olacak şekilde bcscale() işleviyle atanabilir, bu da yapılmazsa son çare değeri 0 geçerli olur.

Dönen Değerler

Karakökü iyi biçemli BCMath sayısal dizgesi olarak döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Bu işlev,

  • terim iyi biçemli BCMath sayısal dizgesi değilse
  • terim negatifse
  • basamak geçerli aralığın dışındaysa
bir ValueError nesnesi oluşturur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 terim iyi biçemli BCMath sayısal dizgesi değilse veya negatifse artık bir ValueError nesnesi oluşuyor. Evvelce, bunun yerine E_WARNING çıktılanırdı.
8.0.0 basamak artık 0 ila 2147483647 arasında olmalı; evvelce negatif değerler sessizce 0 olarak ele alınırdı.
8.0.0 basamak artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 bcsqrt() örneği

<?php

echo bcsqrt('2', 3); // 1.414

?>

Ayrıca Bakınız

  • bcpow() - Keyfi duyarlıklı sayılar için üs alma işlemi yapar

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top