PHP 8.1.0 Alpha 1 available for testing

bcsqrt

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

bcsqrtKeyfi duyarlıklı bir sayının karekök alma işlemini yapar

Açıklama

bcsqrt ( string $terim , int|null $basamak = null ) : string

terimin karekökünü döndürür.

Değiştirgeler

terim

Dizge olarak terim.

basamak

Bu seçimlik değiştirge ondalık iminin sağında kaç hane gösterileceğini belirler. Kullanılmazsa, betik genelinde geçerli olacak şekilde bcscale() işleviyle atanabilir, bu da yapılmazsa son çare değeri 0 geçerli olur.

Dönen Değerler

Dizge olarak karekökü veya terim negatifse null döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 basamak artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 bcsqrt() örneği

<?php

echo bcsqrt('2'3); // 1.414

?>

Ayrıca Bakınız

  • bcpow() - Keyfi duyarlıklı sayılar için üs alma işlemi yapar

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top