bcpow

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

bcpowKeyfi duyarlıklı sayılar için üs alma işlemi yapar

Açıklama

bcpow ( string $sol_terim , string $sag_terim [, int $olcek ] ) : string

sol_terim'in sag_terim'e göre üs alma işlemini yapar.

Değiştirgeler

sol_terim

Dizge olarak sol terim.

sag_terim

Dizge olarak sağ terim.

bölüntü

Bu seçimlik değiştirge ondalık iminin sağında kaç hane gösterileceğini belirler. Kullanılmazsa, betik genelinde geçerli olacak şekilde bcscale() işleviyle atayabilirsiniz, bu da yapılmazsa son çare değeri 0 geçerli olur.

Dönen Değerler

Sonucu dizge olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 bcpow() örneği

<?php

echo bcpow('4.2''3'2); // 74.08

?>

Ayrıca Bakınız

  • bcpowmod() - Önce bir keyfi duyarlıklı sayının diğerine göre üs alma işlemini yapar, sonra sonucun modüle göre kalanını bulur
  • bcsqrt() - Keyfi duyarlıklı bir sayının karekök alma işlemini yapar

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
-1
thomas at tgohome dot com
11 years ago
<?php

bcscale
(100);

/*
* Computes the natural logarithm using a series.
* @author Thomas Oldbury.
* @license Public domain.
*/
function bcln($a, $iter = 10)
{
   
$result = "0.0";
   
    for(
$i = 0; $i < $iter; $i++)
    {
       
$pow = (1 + (2 * $i));
       
$mul = bcdiv("1.0", $pow);
       
$fraction = bcmul($mul, bcpow(bcsub($a, "1.0") / bcadd($a, "1.0"), $pow));
       
$result = bcadd($fraction, $result);
    }
   
    return
bcmul("2.0", $result);
}

/*
* Computes the base2 log using baseN log.
* @note Requires above functions.
* @author Thomas Oldbury.
* @license Public domain.
*/
function bclog2($a, $iter = 10)
{
    return
bcdiv(bcln($a, $iter), bcln("2", $iter));
}

/*
* Computes the base10 log using baseN log.
* @note Requires above functions.
* @author Thomas Oldbury.
* @license Public domain.
*/
function bclog10($a, $iter = 10)
{
    return
bcdiv(bcln($a, $iter), bcln("10", $iter));
}


?>
up
-2
Anonymous
15 years ago
Well, if bcpow has limits, then this should work:
<?php
function bcpow_($num, $power) {
   
$awnser = "1";
    while (
$power) {
       
$awnser = bcmul($awnser, $num, 100);
       
$power = bcsub($power, "1");
    }
    return
rtrim($awnser, '0.');
}
?>
Just that $power cannot have decimal digits in it.
up
-2
Michael Bailey (jinxidoru at byu dot net)
16 years ago
bcpow() only supports exponents less than or equal to 2^31-1.  Also, bcpow() does not support decimal numbers.  If you have scale set to 0, then the exponent is converted to an interger; otherwise an error is generated.

--
Michael Bailey
http://www.jinxidoru.com
To Top