PHP 8.1.28 Released!

bcpowmod

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

bcpowmodÖnce bir keyfi duyarlıklı sayının diğerine göre üs alma işlemini yapar, sonra sonucun modüle göre kalanını bulur

Açıklama

bcpowmod(
    string $taban,
    string $üs,
    string $modül,
    ?int $basamak = null
): string

tabanın üssünü bulur, sonucun modül ile kalanını bulur.

Bağımsız Değişkenler

taban

Tamsayı dizgesi olarak taban (Yani, ondalık basamak sayısı sıfır olmalı).

üs

Negatif olmayan tamsayı dizgesi olarak üs (Yani, ondalık basamak sayısı sıfır olmalı).

modül

Tamsayı dizgesi olarak modül (Yani, ondalık basamak sayısı sıfır olmalı).

basamak

Bu seçimlik bağımsız değişken ondalık iminin sağında kaç hane gösterileceğini belirler. Kullanılmazsa, betik genelinde geçerli olacak şekilde bcscale() işleviyle atanabilir, bu da yapılmazsa son çare değeri 0 geçerli olur.

Dönen Değerler

Dizge olarak sonucu veya modül 0 ise veya üs negatifse false döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 basamak artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnekteki 2 deyim denktir. Bununla birlikte bcpowmod() deyimi daha az zamanda sonuç verir ve daha büyük bağımsız değişkenleri kabul eder.

<?php
$a
= bcpowmod($x, $y, $mod);

$b = bcmod(bcpow($x, $y), $mod);

// $a ve $b sonuclari esittir.

?>

Notlar

Bilginize:

Bu işlev kalan bulma işlemleri yaptığı için pozitif tamsayı olmayan sayılar beklenmeyen sonuçlar verebilir.

Ayrıca Bakınız

  • bcpow() - Keyfi duyarlıklı sayılar için üs alma işlemi yapar
  • bcmod() - Keyfi duyarlıklı sayılarda bölme işleminden kalanı bulur

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
2
ewilde aht bsmdevelopment dawt com
18 years ago
Versions of PHP prior to 5 do not have bcpowmod in their repertoire. This routine simulates this function using bcdiv, bcmod and bcmul. It is useful to have bcpowmod available because it is commonly used to implement the RSA algorithm.

The function bcpowmod(v, e, m) is supposedly equivalent to bcmod(bcpow(v, e), m). However, for the large numbers used as keys in the RSA algorithm, the bcpow function generates a number so big as to overflow it. For any exponent greater than a few tens of thousands, bcpow overflows and returns 1.

This routine will iterate through a loop squaring the result, modulo the modulus, for every one-bit in the exponent. The exponent is shifted right by one bit for each iteration. When it has been reduced to zero, the calculation ends.

This method may be slower than bcpowmod but at least it works.

function PowModSim($Value, $Exponent, $Modulus)
{
// Check if simulation is even necessary.
if (function_exists("bcpowmod"))
return (bcpowmod($Value, $Exponent, $Modulus));

// Loop until the exponent is reduced to zero.
$Result = "1";

while (TRUE)
{
if (bcmod($Exponent, 2) == "1")
$Result = bcmod(bcmul($Result, $Value), $Modulus);

if (($Exponent = bcdiv($Exponent, 2)) == "0") break;

$Value = bcmod(bcmul($Value, $Value), $Modulus);
}

return ($Result);
}
up
-3
rrasss at gmail dot com
17 years ago
However, if you read his full note, you see this paragraph:
"The function bcpowmod(v, e, m) is supposedly equivalent to bcmod(bcpow(v, e), m). However, for the large numbers used as keys in the RSA algorithm, the bcpow function generates a number so big as to overflow it. For any exponent greater than a few tens of thousands, bcpow overflows and returns 1."

So you still can, and should (over bcmod(bcpow(v, e), m) ), use his function if you are using larger exponents, "any exponent greater than a few tens of thousand."
up
-5
laysoft at gmail dot com
17 years ago
I found a better way to emulate bcpowmod on PHP 4, which works with very big numbers too:

function powmod($m,$e,$n) {
if (intval(PHP_VERSION)>4) {
return(bcpowmod($m,$e,$n));
} else {
$r="";
while ($e!="0") {
$t=bcmod($e,"4096");
$r=substr("000000000000".decbin(intval($t)),-12).$r;
$e=bcdiv($e,"4096");
}
$r=preg_replace("!^0+!","",$r);
if ($r=="") $r="0";
$m=bcmod($m,$n);
$erb=strrev($r);
$q="1";
$a[0]=$m;
for ($i=1;$i<strlen($erb);$i++) {
$a[$i]=bcmod(bcmul($a[$i-1],$a[$i-1]),$n);
}
for ($i=0;$i<strlen($erb);$i++) {
if ($erb[$i]=="1") {
$q=bcmod(bcmul($q,$a[$i]),$n);
}
}
return($q);
}
}
To Top