apache_note

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

apache_noteApache istek notlarını alır veya atar

Açıklama

apache_note(string $not_adı, ?string $note_değeri = null): string|false

Bu işlev Apache'nin table_get ve table_set işlevleri için bir sarmalayıcıdır. Bir istek sırasında var olan not tablosunu düzenler. Tablonun amacı Apache modüllerinin iletişimini sağlamaktır.

apache_note() işlevinin ana kullanım amacı aynı istek dahilinde bir modülden diğerine bilgi aktarmaktır.

Bağımsız Değişkenler

not_adı

Notun adı.

not_değeri

Notun değeri.

Dönen Değerler

not_değeri verilmezse ya da null ise not_adı notunun o anki değerini döndürür. Aksi takdirde not_değeri değerini not_adı notuna atar ve not_adı notunun önceki değerini döndürür. Eğer işlem başarısız olursa false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 note_değeri artık boş olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 PHP ve Perl arasında bilgi aktarımı

<?php

apache_note
('name', 'Fredrik Ekengren');

// Perl betiğini çağıralım
virtual("/perl/bir_betik.pl");

$result = apache_note("resultdata");
?>
# Apache istek nesnesini alalım
my $r = Apache->request()->main();

# Aktarılan veriyi alalım
my $name = $r->notes('name');

# bir takım işlemler...

# Sonucu PHP'ye geri aktaralım
$r->notes('resultdata', $result);

Örnek 2 - access.log dosyasındaki oturum değerleri

<?php

apache_note
('sessionID', session_id());

?>
# "%{sessionID}n" can be used in the LogFormat directive

Ayrıca Bakınız

  • virtual() - Bir Apache alt isteği gerçekleştirir

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top