apache_setenv

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

apache_setenvBir Apache ortam değişkeni atar

Açıklama

apache_setenv(string $değişken, string $değer, bool $tepe_seviye = false): bool

apache_setenv() işlevi değişken ile belirtilen Apache ortam değişkeninin değerini atar.

Bilginize:

Apache ortam değişkeni atanırken ilgili $_SERVER değişkeninde bir değişiklik olmaz.

Bağımsız Değişkenler

değişken

Atanmak istenen çevre değişkeni.

değer

değişken'in yeni değeri.

tepe_seviye

Değişkenin tüm Apache katmanlarına kullanılabilen tepe seviyeye atanıp atanmayacağını belirler.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - apache_setenv() ile bir Apache ortam değişkenini atamak

<?php
apache_setenv
("EXAMPLE_VAR", "Örnek değer");
?>

Notlar

Bilginize:

apache_setenv() işlevi apache_getenv() işlevi ile ayrı sayfalar arasında veya PHP betiklerinde içerilmiş SSI sayfalarına (.shtml) aktarılacak değişkenlere değer atamak için eşleştirilebilir

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
2
RLG
17 years ago
If you are using mod_gzip or mod_deflate to compress HTML output, you're not able to send partial file to the browser....

To disable mod_deflate in PHP (if needed), you can tell Apache with this :

apache_setenv('no-gzip', '1');
up
0
phpnotes at kipu dot co dot uk
19 years ago
If you set a variable, either new or existing, the corresponding $_SERVER variable is not changed, and you will have to change it as well.
up
-2
sixxgate at yahoo dot com
20 years ago
When you want to set variables to pass to Server Side Includes (.shtml) included in PHP scripts, use this.
up
-2
guilleva at gmail dot com
17 years ago
When you need to set the QUERY_STRING variable into a page included with the "virtual" function do this:

virtual ("some_page.shtml?$QUERY_STRING");

apache_setenv does not work for this case.
To Top