DOMCharacterData::appendData

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMCharacterData::appendDataDüğümün karakter verisinin sonuna bir dizge ekler

Açıklama

public DOMCharacterData::appendData(string $data): true

Düğümün karakter verisinin sonuna data dizgesini ekler.

Bağımsız Değişkenler

data

Eklenecek dizge.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top