DOMCharacterData::deleteData

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMCharacterData::deleteDataDüğümden belirtilen alt dizgeyi siler

Açıklama

public DOMCharacterData::deleteData(int $offset, int $count): bool

Düğümden offset karakterinden başlayan count karakterlik alt dizgeyi siler.

Bağımsız Değişkenler

offset

Silinecek alt dizgenin başlangıcı.

count

Silinecek karakter sayısı. offset + count toplamı dizge uzunluğunu aşarsa verinin sonundaki tüm karakterler silinir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Hatalar/İstisnalar

DOM_INDEX_SIZE_ERR

offset veya count negatifse veya offset verideki 16 bitlik birimlerin sayısından büyükse bu hata oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top