CascadiaPHP 2024

DOMCharacterData::insertData

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMCharacterData::insertData16 bitlik birimlerle belirtilen konuma bir dizge yerleştirir

Açıklama

public DOMCharacterData::insertData(int $offset, string $data): bool

veri alt dizgesini offset konumundan itibaren dizgeye yerleştirir.

Bağımsız Değişkenler

offset

data dizgesinin yerleştirileceği konum.

data

Yerleştirilecek alt dizge.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Hatalar/İstisnalar

DOM_INDEX_SIZE_ERR

offset negatifse veya 16 bitlik birimlerle veriden uzunsa bu hata oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top