DOMCharacterData::substringData

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMCharacterData::substringDataDüğümden belli miktarda veri döndürür

Açıklama

public DOMCharacterData::substringData(int $offset, int $count): string|false

Belirtilen alt dizgeyi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

offset

Döndürülecek alt dizgenin başlangıç konumu.

count

Döndürülecek alt dizgenin karakter sayısı.

Dönen Değerler

Belirtilen alt dizgeyi döndürür. Eğer offset + count toplamı dizge uzunluğunu aşarsa verinin sonundaki 16 bitlik birimlerin tamamı döndürülür.

Hatalar/İstisnalar

DOM_INDEX_SIZE_ERR

offset veya count negatifse veya offset verideki 16 bitlik birimlerin sayısından büyükse bu hata oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top