Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

XML sabitleri
Sabit Değer Açıklama
XML_ELEMENT_NODE (int) 1 Düğüm bir DOMElement nesnesidir.
XML_ATTRIBUTE_NODE (int) 2 Düğüm bir DOMAttr nesnesidir.
XML_TEXT_NODE (int) 3 Düğüm bir DOMText nesnesidir.
XML_CDATA_SECTION_NODE (int) 4 Düğüm bir DOMCharacterData nesnesidir.
XML_ENTITY_REF_NODE (int) 5 Düğüm bir DOMEntityReference nesnesidir.
XML_ENTITY_NODE (int) 6 Düğüm bir DOMEntity nesnesidir.
XML_PI_NODE (int) 7 Düğüm bir DOMProcessingInstruction nesnesidir.
XML_COMMENT_NODE (int) 8 Düğüm bir DOMComment nesnesidir.
XML_DOCUMENT_NODE (int) 9 Düğüm bir DOMDocument nesnesidir.
XML_DOCUMENT_TYPE_NODE (int) 10 Düğüm bir DOMDocumentType nesnesidir.
XML_DOCUMENT_FRAG_NODE (int) 11 Düğüm bir DOMDocumentFragment nesnesidir.
XML_NOTATION_NODE (int) 12 Düğüm bir DOMNotation nesnesidir.
XML_HTML_DOCUMENT_NODE (int) 13  
XML_DTD_NODE (int) 14  
XML_ELEMENT_DECL_NODE (int) 15  
XML_ATTRIBUTE_DECL_NODE (int) 16  
XML_ENTITY_DECL_NODE (int) 17  
XML_NAMESPACE_DECL_NODE (int) 18  
XML_ATTRIBUTE_CDATA (int) 1  
XML_ATTRIBUTE_ID (int) 2  
XML_ATTRIBUTE_IDREF (int) 3  
XML_ATTRIBUTE_IDREFS (int) 4  
XML_ATTRIBUTE_ENTITY (int) 5  
XML_ATTRIBUTE_NMTOKEN (int) 7  
XML_ATTRIBUTE_NMTOKENS (int) 8  
XML_ATTRIBUTE_ENUMERATION (int) 9  
XML_ATTRIBUTE_NOTATION (int) 10  
DOMException sabitleri
Sabit Değer Açıklama
DOM_PHP_ERR (int) 0 Hata kodu DOM belirtiminin bir parçası dağil, PHP'nin bir parçasıdır.
DOM_INDEX_SIZE_ERR (int) 1 İndis veya boyut ya negatiftir ya da izin verilenden büyüktür.
DOMSTRING_SIZE_ERR (int) 2 Belirtilen metnin boyutu DOMString nesnesine sığmıyordur.
DOM_HIERARCHY_REQUEST_ERR (int) 3 Yerleştirilen düğüm oraya uygun değildir.
DOM_WRONG_DOCUMENT_ERR (int) 4 Düğüm oluşturulduğu belgede değil başka bir belgede kullanılmıştır.
DOM_INVALID_CHARACTER_ERR (int) 5 İsim gibi bir yerde geçersiz veya kuraldışı bir karakter belirtilmiştir.
DOM_NO_DATA_ALLOWED_ERR (int) 6 Düğüm belirtilen veriyi desteklemiyordur.
DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR (int) 7 Değişikliğe izin verilmeyen bir nesnede değişiklik yapılmaya çalışılmıştır.
DOM_NOT_FOUND_ERR (int) 8 Bağlamda mevcut olmayan bir düğüme gönderim yapılmaya çalışılmıştır.
DOM_NOT_SUPPORTED_ERR (int) 9 Gerçeklenim istenen nesne türünü veya işlemi desteklemiyordur.
DOM_INUSE_ATTRIBUTE_ERR (int) 10 Başka bir yerde zaten kullanılmış bir öznitelik eklenmeye çalışılmıştır.
DOM_INVALID_STATE_ERR (int) 11 Olmayan veya artık kullanılmayan bir nesne kullanılmaya çalışılmıştır.
DOM_SYNTAX_ERR (int) 12 Geçersiz veya kuraldışı bir dizge belirtilmeye çalışılmıştır.
DOM_INVALID_MODIFICATION_ERR (int) 13 İlgili nesne türü değiştirilmeye çalışılmıştır.
DOM_NAMESPACE_ERR (int) 14 İsim alanına göre yanlış bir yoldan bir nesne oluşturulmaya veya değiştirilmeye çalışılmıştır.
DOM_INVALID_ACCESS_ERR (int) 15 Bir bağımsız değişken veya işlem ilgili nesne tarafından desteklenmiyordur.
DOM_VALIDATION_ERR (int) 16 insertBefore veya removeChild gibi bir çağrı ile düğüm, kısmi doğruluk bakımından geçersizleştirilmeye çalışılmıştır. Bu istisna oluştuğunda işlem yapılmaz.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top