DOMException sınıfı

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Giriş

Bir işlemin mantıksal sebeplerle yerine getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda olduğu gibi, belli durumlarda istisnalar oluşturan DOM işlemleri.

Ayrıca bakınız: İstisnalar.

Sınıf Sözdizimi

final class DOMException extends Exception {
/* Özellikler */
public int $code;
/* Miras alınan özellikler */
protected string $message = "";
private string $string = "";
protected int $code;
protected string $file = "";
protected int $line;
private array $trace = [];
private ?Throwable $previous = null;
/* Miras alınan yöntemler */
public Exception::__construct(string $message = "", int $code = 0, ?Throwable $previous = null)
final public Exception::getMessage(): string
final public Exception::getCode(): int
final public Exception::getFile(): string
final public Exception::getLine(): int
final public Exception::getTrace(): array
final public Exception::getTraceAsString(): string
public Exception::__toString(): string
private Exception::__clone(): void
}

Özellikler

code

Üretilen hatanın türünü belirten bir tamsayı.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top