PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

DOMException sınıfı

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Giriş

Bir işlemin mantıksal sebeplerle yerine getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda olduğu gibi, belli durumlarda istisnalar oluşturan DOM işlemleri.

Ayrıca bakınız: İstisnalar.

Sınıf Sözdizimi

class DOMException extends Exception {
/* Özellikler */
readonly public int $code;
/* Miras alınan özellikler */
protected string $message;
protected int $code;
protected string $file;
protected int $line;
/* Miras alınan yöntemler */
final public Exception::getMessage(): string
final public Exception::getCode(): int
final public Exception::getFile(): string
final public Exception::getLine(): int
final public Exception::getTrace(): array
final public Exception::getTraceAsString(): string
public Exception::__toString(): string
final private Exception::__clone(): void
}

Özellikler

code

Üretilen hatanın türünü belirten bir tamsayı.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top