PHP Velho Oeste 2024

DOMException sınıfı

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Giriş

Bir işlemin mantıksal sebeplerle yerine getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda olduğu gibi, belli durumlarda istisnalar oluşturan DOM işlemleri.

Ayrıca bakınız: İstisnalar.

Sınıf Sözdizimi

final class DOMException extends Exception {
/* Özellikler */
public int $code;
/* Miras alınan özellikler */
protected string $message = "";
private string $string = "";
protected int $code;
protected string $file = "";
protected int $line;
private array $trace = [];
private ?Throwable $previous = null;
/* Miras alınan yöntemler */
public Exception::__construct(string $message = "", int $code = 0, ?Throwable $previous = null)
final public Exception::getCode(): int
final public Exception::getFile(): string
final public Exception::getLine(): int
final public Exception::getTrace(): array
}

Özellikler

code

Üretilen hatanın türünü belirten bir tamsayı.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top