The PHP Online Conference 2021

Exception::__clone

(PHP 5, PHP 7)

Exception::__cloneİstisna kopyası

Açıklama

final private Exception::__clone ( void ) : void

Ölümcül hatayla sonuçlanan istisnayı kopyalamaya çalışır.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Hatalar/İstisnalar

İstisnalar kopyalanabilir değildir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top