CascadiaPHP 2024

Exception::__clone

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Exception::__cloneİstisna kopyası

Açıklama

private Exception::__clone(): void

Exception nesneleri kopyalanamaz ve kopyalanmaya çalışılırsa Error nesnesi oluşur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Hatalar/İstisnalar

İstisnalar kopyalanabilir değildir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 Exception::__clone() artık final değil.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top