PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

Exception::__clone

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Exception::__cloneİstisna kopyası

Açıklama

final private Exception::__clone(): void

Ölümcül hatayla sonuçlanan istisnayı kopyalamaya çalışır.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Hatalar/İstisnalar

İstisnalar kopyalanabilir değildir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top