Exception::getMessage

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Exception::getMessageİstisna iletisi ile döner

Açıklama

final public Exception::getMessage(): string

İstisna iletisi ile döner.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

İstisna iletisi bir dizge olarak döner.

Örnekler

Örnek 1 - Exception::getMessage() örneği

<?php
try {
throw new
Exception("Bir hata iletisi");
} catch(
Exception $e) {
echo
$e->getMessage();
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Bir hata iletisi

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top