CascadiaPHP 2024

DOMEntity sınıfı

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Giriş

Bu arayüz, bir XML belgede, çözümlenebilir olsun olmasın, bilinen bir öğeyi temsil eder.

Sınıf Sözdizimi

class DOMEntity extends DOMNode {
/* Özellikler */
public readonly ?string $publicId;
public readonly ?string $systemId;
public readonly ?string $notationName;
public readonly ?string $actualEncoding;
public readonly ?string $encoding = null;
public readonly ?string $version = null;
/* Miras alınan özellikler */
public readonly ?string $nodeName;
public readonly int $nodeType;
public readonly ?DOMNode $parentNode;
public readonly DOMNodeList $childNodes;
public readonly ?DOMNode $firstChild;
public readonly ?DOMNode $lastChild;
public readonly ?DOMNode $previousSibling;
public readonly ?DOMNode $nextSibling;
public readonly ?DOMNamedNodeMap $attributes;
public readonly ?DOMDocument $ownerDocument;
public readonly ?string $namespaceURI;
public ?string $prefix;
public readonly ?string $localName;
public readonly ?string $baseURI;
/* Miras alınan yöntemler */
public DOMNode::C14N(
    bool $özel = false,
    bool $aAçıklamalı = false,
    ?array $xpath = null,
    ?array $isim_alanları = null
): string|false
public DOMNode::C14NFile(
    string $uri,
    bool $exclusive = false,
    bool $withComments = false,
    ?array $xpath = null,
    ?array $nsPrefixes = null
): int|false
public DOMNode::cloneNode(bool $torunlar_dahil = false): DOMNode|false
public DOMNode::isEqualNode(?DOMNode $otherNode): bool
public DOMNode::isSameNode(DOMNode $düğüm): bool
public DOMNode::isSupported(string $özellik, string $sürüm): bool
}

Özellikler

publicId

Belirtilmişse öğe ile ilişkili genel betimleyici, yoksa null.

systemId

Belirtilmişse öğe ile ilişkili sistem betimleyici, yoksa null. Bir mutlak URI olabileceği gibi olmayabilir de.

notationName

Çözümsüz öğeler için öğenin gösterim ismi. Çözümlenebilen öğeler için null.

actualEncoding

Öğe bir harici çözümlenebilir öğe olduğu takdirde, çözümleme sırasında öğe için kullanılan kodlamayı belirten bir öznitelik. Eğer öğe bir dahili alt kümedeyse veya bilinmiyorsa null'dur.

encoding

Öğe bir harici çözümlenebilir öğe olduğu takdirde, metin bildiriminin bir parçası olarak öğenin karakter kodlamasını belirten bir özniteliktir, aksi takdirde null'dur.

version

Öğe bir harici çözümlenebilir öğe olduğu takdirde, metin bildiriminin bir parçası olarak öğenin sürüm numarasını belirten bir özniteliktir, aksi takdirde null'dur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top