DOMNode::lookupNamespaceURI

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMNode::lookupNamespaceURIİsim alanı öneki belirtilen düğümün isim alanı betimleyicisini döndürür

Açıklama

public DOMNode::lookupNamespaceURI(?string $önek): ?string

İsim alanı öneki önek ile belirtilen düğümün isim alanı belirtecini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

önek

Bakılan önek. null belirtilmişse yöntem öntanımlı isim alanı belirtecini döndürür (varsa).

Dönen Değerler

İsim alanı ile ilişkili belirteç ya da böyle bir şey yoksa null.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
7
lewar
17 years ago
Simple way to get the URI of the default namespace:

<?php
$document
= new DOMDocument();
$document->load($xml_file);
$uri = $document->documentElement->lookupnamespaceURI(NULL);
?>
up
-5
_ michael
14 years ago
You have to pass *null* to lookupNamespaceURI if you want to read the default namespace. Passing an empty string doesn't work - even though the documentation says that lookupNamespaceURI takes a string as argument (and null would just be converted to an empty string).
To Top