DOMNode::isSameNode

(PHP 5, PHP 7)

DOMNode::isSameNodeİki düğüm aynı mı diye bakar

Açıklama

DOMNode::isSameNode ( DOMNode $düğüm ) : bool

Düğüm, belirtilen düğümle aynı mı diye bakar. Karşılaştırma içeriği göre yapılmaz.

Değiştirgeler

düğüm

Karşılaştırılacak düğüm.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top