DOMNode::isSameNode

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMNode::isSameNodeİki düğüm aynı mı diye bakar

Açıklama

public DOMNode::isSameNode(DOMNode $düğüm): bool

Düğüm, belirtilen düğümle aynı mı diye bakar. Karşılaştırma içeriği göre yapılmaz.

Bağımsız Değişkenler

düğüm

Karşılaştırılacak düğüm.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top