DOMNode::C14NFile

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

DOMNode::C14NFileDüğümleri belgedeki yazımını bozmadan dosyaya yazar

Açıklama

public DOMNode::C14NFile(
    string $uri,
    bool $exclusive = false,
    bool $withComments = false,
    ?array $xpath = null,
    ?array $nsPrefixes = null
): int|false

Düğümleri belgedeki yazımını bozmadan dosyaya yazar.

Bağımsız Değişkenler

uri

Çıktının yazılacağı dosyanın yolu.

özel

Sadece xpath ve/veya isim_alanları bağımsız değişkenleri ile belirtilen öneklerle eşleşen düğümlerin seçilmesi için true olmalıdır.

açıklamalı

true ise açıklamalar çıktıya dahil edilir.

xpath

Düğümleri filtrelemek için bir XPath dizisi. Bu dizideki her girdi, aşağıdakileri içeren bir ilişkisel dizidir:

  • XPath ifadesini bir dize olarak içeren gerekli bir query anahtarı.
  • Ad alanı öneklerini (anahtarlar) ad alanı URI'lerine (değerler) eşleyen bir dizi içeren isteğe bağlı bir namespaces anahtarı.

isim_alanları

Seçilecek düğümler için isim alanları dizisi.

Dönen Değerler

Normalde dosyaya yazılan bayt sayısı, başarısızlık durumunda false döner

Ayrıca Bakınız

  • DOMNode::C14N() - Düğümleri belgedeki yazımını bozmadan dizgeleştirir

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top