DOMNode::C14NFile

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

DOMNode::C14NFileDüğümleri belgedeki yazımını bozmadan dosyaya yazar

Açıklama

public DOMNode::C14NFile(
    string $uri,
    bool $exclusive = false,
    bool $withComments = false,
    ?array $xpath = null,
    ?array $nsPrefixes = null
): int|false

Düğümleri belgedeki yazımını bozmadan dosyaya yazar.

Bağımsız Değişkenler

uri

Çıktının yazılacağı dosyanın yolu.

özel

Sadece xpath ve/veya isim_alanları bağımsız değişkenleri ile belirtilen öneklerle eşleşen düğümlerin seçilmesi için true olmalıdır.

açıklamalı

true ise açıklamalar çıktıya dahil edilir.

xpath

Seçilecek düğümler için xpath önekleri dizisi.

isim_alanları

Seçilecek düğümler için isim alanları dizisi.

Dönen Değerler

Normalde dosyaya yazılan bayt sayısı, başarısızlık durumunda false döner

Ayrıca Bakınız

  • DOMNode::C14N() - Düğümleri belgedeki yazımını bozmadan dizgeleştirir

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top