PHP 8.1.9 Released!

DOMNode::lookupPrefix

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMNode::lookupPrefixBelirtilen isim alanıyla ilişkili düğümün isim alanı önekini döndürür

Açıklama

public DOMNode::lookupPrefix(string $uri): ?string

İsim alanı betimleyicisi uri ile belirtilen isim alanı ile ilişkili düğümün isim alanı önekini döndürür.

Değiştirgeler

uri

İsim alanını betimleyen adres.

Dönen Değerler

İsim alanı öneki.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top