DOMNode::lookupPrefix

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMNode::lookupPrefixBelirtilen isim alanıyla ilişkili düğümün isim alanı önekini döndürür

Açıklama

public DOMNode::lookupPrefix(string $uri): ?string

İsim alanı betimleyicisi uri ile belirtilen isim alanı ile ilişkili düğümün isim alanı önekini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

uri

İsim alanını betimleyen adres.

Dönen Değerler

İsim alanı öneki veya hata durumunda null.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top