PHPCon Poland 2024

DOMNode::isSupported

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMNode::isSupportedÖzelliğin belirtilen sürümünün desteklenip desteklenmediğine bakar

Açıklama

public DOMNode::isSupported(string $özellik, string $sürüm): bool

özellik özelliğinin sürüm sürümünün gerçeklenim tarafından desteklenip desteklenmediğine bakar.

Bağımsız Değişkenler

özellik

Sınanacak özellik. Özelliklerin listesi için DOMImplementation::hasFeature() yöntemine bakınız.

sürüm

Sınanacak özellik özelliğinin sürüm numarası.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top