DOMImplementation::hasFeature

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMImplementation::hasFeatureDOM gerçeklenimi belirtilen özelliğe sahip mi diye bakar

Açıklama

public DOMImplementation::hasFeature(string $özellik, string $sürüm): bool

DOM gerçeklenimi belirtilen özelliğe sahip mi diye bakar.

Özelliklerin tam listesini DOM belirtiminin » Conformance bölümünde bulabilirsiniz.

Bağımsız Değişkenler

özellik

Varlığı sınanacak özellik.

sürüm

Varlığı sınanacak özelliğin sürümü. 2. seviyede bu değer 2.0 veya 1.0 olabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Hatalar/İstisnalar

PHP 8.0.0 öncesinde, bu yöntem statik olarak çağrılabilir, fakat bir E_DEPRECATED hatasına sebep olurdu. PHP 8.0.0 ve sonrasında ise statik olarak çağrıldığında bir Error istisnası yavrulanmaktadır.

Örnekler

Örnek 1 - DOM Gerçekleniminin özellikleri

<?php

$features
= array(
'Core' => 'Çekirdek modülü',
'XML' => 'XML modülü',
'HTML' => 'HTML modülü',
'Views' => 'Görünüm modülü',
'Stylesheets' => 'XSLT modülü',
'CSS' => 'CSS modülü',
'CSS2' => 'CSS2 modülü',
'Events' => 'Olay modülü',
'UIEvents' => 'Kullanıcı arayüzü olay modülü',
'MouseEvents' => 'Fare olayları modülü',
'MutationEvents' => 'Başkalaşım olayları modülü',
'HTMLEvents' => 'HTML olayları modülü',
'Range' => 'Aralık modülü',
'Traversal' => 'Geçişli modül'
);

foreach (
$features as $isim => $özellik) {
if (
DOMImplementation::hasFeature($key, '2.0')) {
echo
"$özellik var\n";
} else {
echo
"$özellik yok\n";
}
}

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top