LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

DOMImplementation sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

İşlemleri belli bir belge nesne modeli örneğinden bağımsız olarak gerçekleştirmek için bazı yöntemler sunan bir arayüz.

Sınıf Sözdizimi

DOMImplementation {
/* Özellikler */
/* Yöntemler */
__construct ( void )
createDocument ([ string $uri = NULL [, string $önekliAd = NULL [, DOMDocumentType $belgeTürü = NULL ]]] ) : DOMDocument
createDocumentType ([ string $belgeAdı = NULL [, string $publicId = NULL [, string $systemId = NULL ]]] ) : DOMDocumentType
hasFeature ( string $özellik , string $sürüm ) : bool
}

İçindekiler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top