PHPCon Poland 2024

DOMCharacterData sınıfı

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Giriş

Karakter verisi içeren düğümleri temsil eder. Bu sınıfa karşılık gelen hiçbir düğüm yoktur, ancak diğer düğümlerce miras alınır.

Sınıf Sözdizimi

class DOMCharacterData extends DOMNode implements DOMChildNode {
/* Özellikler */
public string $data;
public readonly int $length;
/* Miras alınan özellikler */
public readonly ?string $nodeName;
public readonly int $nodeType;
public readonly ?DOMNode $parentNode;
public readonly DOMNodeList $childNodes;
public readonly ?DOMNode $firstChild;
public readonly ?DOMNode $lastChild;
public readonly ?DOMNode $previousSibling;
public readonly ?DOMNode $nextSibling;
public readonly ?DOMNamedNodeMap $attributes;
public readonly ?DOMDocument $ownerDocument;
public readonly ?string $namespaceURI;
public ?string $prefix;
public readonly ?string $localName;
public readonly ?string $baseURI;
/* Yöntemler */
public after(DOMNode|string ...$nodes): void
public appendData(string $data): true
public before(DOMNode|string ...$nodes): void
public deleteData(int $offset, int $count): bool
public insertData(int $offset, string $data): bool
public remove(): void
public replaceData(int $offset, int $count, string $data): bool
public replaceWith(DOMNode|string ...$nodes): void
public substringData(int $offset, int $count): string|false
/* Miras alınan yöntemler */
public DOMNode::C14N(
    bool $özel = false,
    bool $aAçıklamalı = false,
    ?array $xpath = null,
    ?array $isim_alanları = null
): string|false
public DOMNode::C14NFile(
    string $uri,
    bool $exclusive = false,
    bool $withComments = false,
    ?array $xpath = null,
    ?array $nsPrefixes = null
): int|false
public DOMNode::cloneNode(bool $torunlar_dahil = false): DOMNode|false
public DOMNode::isEqualNode(?DOMNode $otherNode): bool
public DOMNode::isSameNode(DOMNode $düğüm): bool
public DOMNode::isSupported(string $özellik, string $sürüm): bool
}

Özellikler

data

Düğüm içeriği.

length

İçerek uzunluğu.

nextElementSibling

Sonraki kardeş eleman ya da null.

previousElementSibling

Önceki kardeş eleman ya da null.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 nextElementSibling ve previousElementSibling özellikleri eklendi.
8.0.0 DOMCharacterData artık DOMChildNode arayüzünü gerçekliyor.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
jesdisciple dot FOO at gmail dot BAR dot com
13 years ago
In case you're looking for the CDATA class to which nodes /do/ correspond, it's called DOMCdataSection (per my PHP installation) and isn't documented on php.net. Presumably, it doesn't add anything to this API.

See also: http://www.php.net/manual/en/domdocument.createcdatasection.php
To Top