DOMText sınıfı

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Giriş

DOMText sınıfı DOMCharacterData sınıfından türetilir ve bir DOMElement veya DOMAttr düğümünün metin içeriğini temsil eder.

Sınıf Sözdizimi

class DOMText extends DOMCharacterData {
/* Özellikler */
public readonly string $wholetext;
/* Miras alınan özellikler */
public string $data;
public readonly int $length;
public readonly ?string $nodeName;
public readonly int $nodeType;
public readonly ?DOMNode $parentNode;
public readonly DOMNodeList $childNodes;
public readonly ?DOMNode $firstChild;
public readonly ?DOMNode $lastChild;
public readonly ?DOMNode $previousSibling;
public readonly ?DOMNode $nextSibling;
public readonly ?DOMNamedNodeMap $attributes;
public readonly ?DOMDocument $ownerDocument;
public readonly ?string $namespaceURI;
public ?string $prefix;
public readonly ?string $localName;
public readonly ?string $baseURI;
/* Yöntemler */
public __construct(string $data = "")
public splitText(int $offset): DOMText|false
/* Miras alınan yöntemler */
public DOMCharacterData::deleteData(int $offset, int $count): bool
public DOMCharacterData::replaceData(int $offset, int $count, string $data): bool
public DOMNode::C14N(
    bool $özel = false,
    bool $aAçıklamalı = false,
    ?array $xpath = null,
    ?array $isim_alanları = null
): string|false
public DOMNode::C14NFile(
    string $uri,
    bool $exclusive = false,
    bool $withComments = false,
    ?array $xpath = null,
    ?array $nsPrefixes = null
): int|false
public DOMNode::cloneNode(bool $torunlar_dahil = false): DOMNode|false
public DOMNode::isEqualNode(?DOMNode $otherNode): bool
public DOMNode::isSameNode(DOMNode $düğüm): bool
public DOMNode::isSupported(string $özellik, string $sürüm): bool
}

Özellikler

wholetext

Mantıken birbirine komşu metin düğümlerinin (eleman, açıklama veya işlem komutları ile ayrılmamış) tüm metinlerini içerir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Gerçeklenmemiş olan DOMText::replaceWholeText() yöntemi kaldırıldı.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
Trititaty
7 years ago
Text replacement function for DOM.

<?php
function domTextReplace( $search, $replace, DOMNode &$domNode, $isRegEx = false ) {
if (
$domNode->hasChildNodes() ) {
$children = array();
// since looping through a DOM being modified is a bad idea we prepare an array:
foreach ( $domNode->childNodes as $child ) {
$children[] = $child;
}
foreach (
$children as $child ) {
if (
$child->nodeType === XML_TEXT_NODE ) {
$oldText = $child->wholeText;
if (
$isRegEx ) {
$newText = preg_replace( $search, $replace, $oldText );
} else {
$newText = str_replace( $search, $replace, $oldText );
}
$newTextNode = $domNode->ownerDocument->createTextNode( $newText );
$domNode->replaceChild( $newTextNode, $child );
} else {
domTextReplace( $search, $replace, $child, $isRegEx );
}
}
}
}
To Top