PHP workshop for 2 days with Shopware, Sylius, PHPUnit and Codeception in Duisburg

DOMCdataSection sınıfı

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Giriş

DOMCdataSection sınıfı CData oluşumlarının dizgesel gösterimleri için DOMText sınıfından miras alınır.

Sınıf Sözdizimi

class DOMCdataSection extends DOMText {
/* Miras alınan özellikler */
public readonly string $wholetext;
public string $data;
readonly public readonly int $length;
public readonly string $nodeName;
public string $nodeValue;
public readonly int $nodeType;
public readonly ?DOMNode $parentNode;
public readonly DOMNodeList $childNodes;
public readonly ?DOMNode $firstChild;
public readonly ?DOMNode $lastChild;
public readonly ?DOMNode $previousSibling;
public readonly ?DOMNode $nextSibling;
public readonly ?DOMNamedNodeMap $attributes;
public readonly ?DOMDocument $ownerDocument;
public readonly ?string $namespaceURI;
public ?string $prefix;
public readonly string $localName;
public readonly ?string $baseURI;
public string $textContent;
/* Methods */
public __construct(string $veri)
/* Inherited methods */
public DOMText::splitText(int $offset): DOMText|false
public DOMCharacterData::appendData(string $data): bool
public DOMCharacterData::deleteData(int $offset, int $count): bool
public DOMCharacterData::insertData(int $offset, string $data): bool
public DOMCharacterData::replaceData(int $offset, int $count, string $data): bool
public DOMCharacterData::substringData(int $offset, int $count): string|false
public DOMNode::appendChild(DOMNode $yeni): DOMNode|false
public DOMNode::C14N(
    bool $özel = false,
    bool $aAçıklamalı = false,
    ?array $xpath = null,
    ?array $isim_alanları = null
): string|false
public DOMNode::C14NFile(
    string $uri,
    bool $exclusive = false,
    bool $withComments = false,
    ?array $xpath = null,
    ?array $nsPrefixes = null
): int|false
public DOMNode::cloneNode(bool $torunlar_dahil = false): DOMNode|false
public DOMNode::getLineNo(): int
public DOMNode::getNodePath(): ?string
public DOMNode::hasAttributes(): bool
public DOMNode::hasChildNodes(): bool
public DOMNode::insertBefore(DOMNode $yeni, ?DOMNode $mevcut = null): DOMNode|false
public DOMNode::isDefaultNamespace(string $uri): bool
public DOMNode::isSameNode(DOMNode $düğüm): bool
public DOMNode::isSupported(string $özellik, string $sürüm): bool
public DOMNode::lookupNamespaceURI(string $önek): string
public DOMNode::lookupPrefix(string $uri): ?string
public DOMNode::normalize(): void
public DOMNode::removeChild(DOMNode $eski): DOMNode|false
public DOMNode::replaceChild(DOMNode $yeni, DOMNode $eski): DOMNode|false
}

İçindekiler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top